EMDR bij Tinnitus experiment

In Geen categorie by Eric Both

Veel mensen lijden aan Tinnitus. Dit manifesteert zich in verschillende vormen. Oorsuizen, bromtonen, hoge tonen, geknars en dat ook nog eens in verschillende volumes. Het wordt beleefd van storend tot gekmakend. Oorzaken zijn meestal niet bekend evenals de wijze waarop te behandelen. Er wordt wel onderzoek naar gedaan, maar een afdoende remedie is nog niet gevonden. In 2018 is er onderzoek gedaan naar de werking van EMDR op Tinnitus en dat gaf positieve resultaten. Dit heeft mij ertoe aangezet een eigen experiment op te starten met holistische EMDR. Deze behandeling gaat uit van het vermoeden dat onderliggend trauma tinnitus kan veroorzaken of daar effect op heeft.

Ik ben benieuwd naar de effectiviteit van EMDR en de invloed van stress op de klachten. Via social media heb ik 10 mensen uitgenodigd om dit avontuur met mij aan te gaan. Daar is veel op gereageerd, hetgeen mij de bevestiging geeft dat het een groot probleem is. De eerste sessies met diverse mensen hebben plaats gevonden. Ik hoop in maart 2021 de eerste resultaten te presenteren.

Deel dit bericht: